GDPR

Általános adatvédelmi rendelet

Az általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről az Európai Unió rendelete, amely az EGT területén tartózkodó természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok között szabad információáramlásról.

Az alábbi dokumentumokban találja intézményünk adatvédelmi tájékoztatóit.

Adatvédelmi tájékoztató ellátottaknak

Adatvédelmi tájékoztató munkavállalóknak

Adatvédelmi tájékoztató pályázatot benyújtóknak

Adatvédelmi tájékoztató szerződéses kapcsolattal rendelkezőknek

Készítsd el weboldaladat ingyen!