I. számú Idősek klubja 

1987 óta működik a Gondozási Központ. Kezdetben az idősek klubjának és a szociális étkeztetésnek, valamint a házi segítségnyújtásnak adott otthont. Később bővült az értelmi fogyatékossággal élők nappali ellátásával. A klub frekventált helyen, csendes környezetben a városközponthoz közel található. Székhelyeként szolgál a másik három telephelynek is. Itt van az intézmény gazdasági-adminisztrációs apparátusa is. Az elmúlt évtizedekben a feladatok jellegéből adódóan számos a szolgáltatás változott, bővült, minőségileg átalakult. A feladatok nőttek, a területi ellátás kiterjedt a térség településeire is.

III. számú Idősek klubja

1987-ben alakult meg Szentesen a Gondozási Központ. A város felsőpárti részében nagyon sok idős ember élt, így az egyre növekvő igények miatt szükség volt újabb klub létrehozására. 1989 tavaszán kezdődött el a Dózsa György utcai épület felújítása.

1990 szeptemberében a Városellátó Intézmény jóvoltából egy korszerű, kényelmes, otthonos épületet vehettek birtokba az idősek. A telephely 30 férőhellyel rendelkezik és 100%-os kihasználtsággal működik azóta is. Az elmúlt 20 év alatt nagyon sok közös élményben volt részük. Rendezvények, kirándulások, megható ünnepek, foglalkozások színesítették hétköznapjaikat

A legnagyobb esemény a közelmúltban történt, amikor egy kívül-belül megújult épületet vehettek birtokba az ellátottak, 20 év alatt ugyanis eléggé leromlott az állapota az amúgy is régi építésű háznak. Egy Európai Uniós pályázati lehetőségnek köszönhetően az épület teljes körű felújítása megtörtént, az ellátottak kényelmét szolgáló berendezésekkel együtt, ezáltal egy korszerűbb, világosabb, esztétikusabb környezetben élhetik mindennapjaikat.

Azóta újabb öt év telt el, ez alatt nagyon sok közös élményben volt részük. Rendezvények, kirándulások, megható ünnepek, foglalkozások színesítették hétköznapjainkat. Ezen időszak alatt klubtagjaink részben cserélődtek, a nyugodt, kellemes családias légkör azonban megmaradt. Szolgáltatásaink köre demens ellátással bővült, mert egyre jobban szükségessé vált ezen ellátási formának a bevezetése. Dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy szebbé és könnyebbé tegyék ezen ellátottak és hozzátartozóik napjait.

Fogyatékkal élők nappali ellátása

A fogyatékkal élők nappali ellátása a Horváth Mihály utcai telephelyünkön kezdte meg működését. Azonban a városnak és a növekvő létszámnak köszönhetően immár új helyen a Nagyörvény utca 51/B-ben várja az ellátottakat és leendő ellátottait.

Az akadálymentes épületben könnyen tudnak mozogni az ellátottaink és a belső udvari kialakításnak köszönhetően csendes környezetben tudnak pihenni és beszélgetni egy-egy csoport foglalkozás között.

Telephelyünkön szakképzett tapasztalt kolléganők dolgoznak, akik az igényeket felmérve segíteni fejlődni, illetve szinten maradni a fogyatékkal élők számára. Kedves vidám csapat alakult ki, akik szinte már családtagnak tekintik egymást.

II. számú Idősek klubja

1985. augusztus 20-án adták át a társadalmi összefogással épült kiséri idősek klubját. Az épületet Tabajdi György tervezte. Az építkezésben nagyon sokat segítettek az akkori 603. Szakmunkásképző Iskola tanulói és a honvédség is. A finanszírozás nagyobb részét adományok gyűjtéséből fedezték. Az idősek klubja 50 fő részére nyújt folyamatosan ellátást. Az étkezés mellett nagy hangsúlyt kap az egyénre szabott gondozás, foglalkoztatás, a képességeknek és készségeknek megfelelő fejlesztés, valamint a mentális segítségnyújtás. Nagy figyelmet fordítunk a prevencióra, különböző szűrővizsgálatokkal, orvosi előadásokkal igyekszünk felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2010-ben egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően az épület akadálymentessé vált. Ezen belül új akadálymentes vizesblokk és közlekedési folyosó készült az ellátottak korának és élethelyzetének megfelelően. A látássérült személyek segítése érdekében Braille írással ellátott információs táblák kerültek elhelyezésre. Az indukciós hurok felszerelése a hallássérült ellátottaknak jelent életminőség változást.

Az épületbe való bejutást akadálymentes parkoló is segíti.

2012-ben Szentes Városa megvásárolta számunkra a klub melletti üres telket, ezáltal teret biztosítva az idős emberek rekreációjának. Zöld övezetben sakktábla, lengő teke, és műfüves terület került kialakításra, a mozgás a kikapcsolódás érdekében.

Pszichiátriai Nappali ellátás

2003-ban egy volt, használaton kívüli iskola felújításával kapott lehetőséget a város, hogy egy speciális csoportnak, a pszichiátriai betegségben szenvedőknek ellátást biztosítson. Alapjaiban kétféle szolgáltatás van: az egyik a betegek lakókörnyezetében biztosít szakszerű segítséget, míg a másik az épület berkein belül nyújt nappali ellátást. Az intézmény nagy hangsúlyt helyez ezen betegek iránti előítéletek csökkentésére, ezért számos városi és térségi rendezvényen bemutatkoznak ellátottaink produkcióikkal. Egy jelbeszédes koreográfia a gyulai "Együtt érzések" című filmfesztiválon sikeresen szerepelt.

2005. augusztustól működik nappali ellátásként a pszichiátriai betegségben szenvedő célcsoport számára. Összesen 30 fő ellátásáról gondoskodunk szakképzett munkatársak segítségével. Ezen időszak alatt sikerült elfogadtatni az ellátottakkal másságukat, megtanultak különböző konfliktuskezelési, kríziskezelési technikákat, melynek köszönhetően jelentősen csökkent az ellátásban részt vevők között a relapsusok száma. Komplex felmérést végeztük a szakmai munkatársak az ellátottak körében. A felmérés kiterjedt a demográfiai mutatókra, a betegségi típusokra, a kórházban töltött idők számára, munkában töltött évekre, pszichés nehézségekre, konfliktusokra, krízisekre, családi és társas kapcsolatok alakulására. Az így kapott eredmények kapcsán, nyomon tudjuk követni az ellátottak pszichés állapotában végbemenő javulásokat, esetleges visszaeséseket.

Az ellátotti kör azon személyek közül kerül ki, akik korábban pszichiátriai gyógykezelés alatt álltak, illetve akit pszichiátriai betegek intézményében gondoztak, és a megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre rászorul, és napközbeni ellátása másképp nem oldható meg.

Készítsd el weboldaladat ingyen!